Dölj enkelt en kategori utifrån dess permalänk igenom en enkel `action` i WC kallad woocommerce_product_query

// Dölj en kategori med permalänken 'services' på butiksidor
function hide_cat_query( $q ) {
  $tax_query = (array) $q->get( 'tax_query' );
  $tax_query[] = array(
   'taxonomy' => 'product_cat',
   'field' => 'slug',
   'terms' => array( 'services' ),   'operator' => 'NOT IN'
  );
  $q->set( 'tax_query', $tax_query );
}
add_action( 'woocommerce_product_query', 'hide_cat_query' );