Hooks är ett sätt för Wordpress att tillåta dig som utvecklare, att infoga din egna kod igenom Wordpress egna. Som vi vet så består Wordpress utav hundratals platser där du kan kroka in dig, vilket gör det väldigt flexibelt för att utöka funktionalitet.

Det är två typer utav hooks: Åtgärder och filter (`actions & filters`).

  • Åtgärder är ett smidigt sätt för att lägga till funktionalitet.
  • Filter är ett sätt för att modifiera innehåll.

Exempelvis åtgärden woocommerce_before_add_to_cart_button

Om vi tar en titt i själva mallen där kroken körs.

Om vi tar en närmare titt på rad 33, så kan vi se do_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_button' ); precis innan kvantitetsfälten och Köpknappen kommer.