Igenom att använda WPForms action kallad wpforms_process_complete kan vi fånga upp värden från en lyckad inlämning.Vi specificerar vårt formulärs ID samt vilket input fält vi skall lagra i kakor.

Parametrar

 • $fields
  • En array med våra formulärfält & data
 • $entry
  • En array utav globala $_POST
 • $form_data
  • En aray med formulärets inställningar & data
 • $entry_id
  • En int med inlämningens ID. Returnerar 0 om inlämningar ej sparas eller WpForms Lite.

Läs mer om wpforms_process_complete

Vår funktion

// Lagra kakor från ena formuläret, används för autofyll
function index_form_process_complete( $fields, $entry, $form_data, $entry_id ) {
 if ( absint( $form_data['id'] ) !== 10944 ) { // om ej detta form ID, bryt
  return;
 }

 // Lagra inkommande data
 $entry = wpforms()->entry->get( $entry_id );

 // Decode -> JSON
 $entry_fields = json_decode( $entry->fields, true );
 // Fält vi vill lagra i cookies
 $product_id = $entry_fields[6]['value'];
 $variation_id = $entry_fields[10]['value'];
 $steps = $entry_fields[3]['value'];

 // Lagra specifikt fält som kaka (i en timmme)
 setcookie( 'form-product-id', $product_id, time() + 3600, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN );
 setcookie( 'form-variation-id', $variation_id, time() + 3600, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN );
 setcookie( 'form-steps', $steps, time() + 3600, COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN );
}
add_action( 'wpforms_process_complete', 'index_form_process_complete', 10, 4 );

Här är JS som använts för att autofylla ett formulär med samma innehåll.

function autofill(product_id, steps) {
 // simlulate click
 document.getElementById(product_id).click()
 document.querySelector('.steps_amount select').value = steps
}

function checkCookie() {
 let variation_id = getCookie('form-variation-id'),
   product_id = getCookie('form-product-id'),
   steps = getCookie('form-steps').replace('%20',' ');
 if (variation_id != '' || product_id != '') {
  document.querySelector('.product_id_inherited input[type="hidden"]').value = product_id
  document.querySelector('.stairs_variation input[type="hidden"]').value = variation_id
  autofill(product_id, steps)
  console.info('🍪 Autofyll was here')
 }
}

window.addEventListener('load', function() {
 checkCookie()
})