Med enkla Apache-direktiv kan vi peka om inkommande förfrågningar på våra redirect domäner. Oftast finner du .htaccess filen till att göra detta.

<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteCond "%{HTTP_HOST}"  "exempel\.com$" [NC,OR]
 RewriteCond "%{HTTP_HOST}"  "exempel\.org$" [NC,OR]
 RewriteCond "%{HTTP_HOST}"  "exempel\.nu$" [NC]
 RewriteRule "^/?(.*)"    "https://www.exempel.se/$1?utm_campaign=domainnames&utm_medium=domain&utm_source=%{HTTP_HOST}" [L,R=301,QSA]
</IfModule>