Sortera en array med object efter ett datumobjekt värde i vardera

props: ['events'],
computed: {
sortedByDate: function() {
  return this.events.sort(function(a,b) {
    return new Date(b.start) - new Date(a.start)
  })
}
},